Extra Årsmötesprotokoll 2016

Protokoll från Extra Årsmöte 2016