ASCRO confirms associated membership in LIF

LIF, branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag i Sverige och ASCRO, branschorganisationen för CRO-företag har ingått ett associationsavtal vilket innebär att organisationerna och dess medlemsföretag knyts närmare varandra.
– Den forskande läkemedelsbranschen stärks av samarbetet då vi, tillsammans med ASCRO, företräder en stor del av den företagsfinansierade och patientnära forskningen, säger Anders Blanck, VD för LIF.

– Antalet kliniska läkemedelsprövningar i Sverige har nästan halverats sett över en tjugoårsperiod, vilket i slutändan drabbar patienterna då de inte får snabb tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder. Vårt samarbete innebär bland annat att vi, med en gemensam röst, kan verka för att fler kliniska prövningar genomförs i Sverige, säger Peter Asplund, vice ordförande ASCRO.

Associationsavtalet innebär i korthet att ASCRO:s medlemmar ansluter sig till Läkemedelsbranschens etiska regelverk, får tillgång till den infrastruktur LIF erbjuder och tar plats i flera av de expertnätverk och grupper som driver frågor inom kliniska studier. ASCRO flyttar också in och kommer att finnas representerade i lokalerna på Sveavägen 63.

Share this post