E-learning Biobankslagen: uppdaterad och kostnadsfri

Denna e-learning är en grundläggande utbildning som grundar sig på material framtaget av Biobank Sverige.
Projektet startades 2016 av Läkemedelsakademin/Apotekarsocieteten, ASCRO, Biobank Sverige och LIF.

Uppdaterad och kostnadsfri

Utbildningen har nu uppdaterats i enlighet med ändringar i biobankslagen från 2019.
En annan nyhet för 2020 är att aktörerna i projektet erbjuder utbildningen kostnadsfritt för alla i branschen.

Innehåll och format

Utbildningen är som förut 100 procent webbaserad och tar cirka 60 minuter att genomföra. Efter en kort kursutvärdering kan du ladda ned ditt kursdiplom.

  1. Kort om biobankslagen – när gäller den?
  2. Biobank – regelverk, inrätta, biobanksansvariges uppdrag, kvalitetshandbok
  3. Provhantering – utlämna/skicka för analys, hantering, förvaring
  4. Vad ska provgivaren samtycka till (utomlands, förvarandetid, destruera prov)
  5. Olika avtal för tillgång till prov (singelcenter- och multicenterstudie)
  6. Under studiens gång (väsentliga förändringar, kompletteringar, avslut)
  7. Fall 1 – 5 (genomgång av olika typfall)

Målgrupp

  • Personer som skriver ansökningar om tillgång till prov för forskning.
  • Organisationer som ska bedriva kliniska prövningar med prover i Sverige, även utländska aktörer som inte har lokal anknytning.

Access

Klicka här och registrera dig kostnadsfritt:
https://lma.learnster.com/invitation/be1e8e521df37bdf0e6fef464d590ac6?vendor=lakemedelsakademin

Happy Learning!

Läkemedelsakademin, ASCRO, Biobank Sverige, LIF.

Share this post