Svar på artikel i DN 27/3 2018 ang CRO-branschen i Sverige

Vad är ett CRO-företag replik DN 28 mars 2018 final