ASCRO at 7th Nordic Conference on Clinical Trials

ASCRO attended the 7th Nordic Conference on Clinical Trials in Oslo on 18-19 Nov 2019 with one delegate. The conference was well organised with approximately 170 participants from authorities, pharma companies, academia and CROs. The first day focused on updates from authorities and changes to regulations, and the second day had more forward focus into what might come in the future. There were good discussions during panels and between the presentations.

All the presentation slides are available for ASCRO members on the internal pages.

Svar på artikel i DN 27/3 2018 ang CRO-branschen i Sverige

Vad är ett CRO-företag replik DN 28 mars 2018 final

ASCRO represented at the National Conference on Clinical Studies in September 2017

ASCRO participated with a booth at the annual, national conference on clinical studies, this year arranged by “Kliniska Studier Sverige” (KSS) and KTA in Stockholm. Approximately 650 people attended the conference, mostly from healthcare/academia, but also from pharmaceutical industry and CROs. The representatives from ASCRO interacted with many representatives both from the member companies, industry and academia/healthcare. We also learned a lot about the status of national projects to improve the climate for clinical research. The theme for the conference was Clinical Trials of the Future.

Speakers came from: The Swedish CA, Nodes/KSS, Swedish Regions’ Research units, Academic Research Units, Patient Advocacy Groups, Pharmaceutical Industry, and more.

The program,  and presentation slides from the conference are available for ASCRO’s members in the internal pages of this website.

 

ASCRO confirms associated membership in LIF

LIF, branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag i Sverige och ASCRO, branschorganisationen för CRO-företag har ingått ett associationsavtal vilket innebär att organisationerna och dess medlemsföretag knyts närmare varandra.
– Den forskande läkemedelsbranschen stärks av samarbetet då vi, tillsammans med ASCRO, företräder en stor del av den företagsfinansierade och patientnära forskningen, säger Anders Blanck, VD för LIF.

– Antalet kliniska läkemedelsprövningar i Sverige har nästan halverats sett över en tjugoårsperiod, vilket i slutändan drabbar patienterna då de inte får snabb tillgång till nya innovativa behandlingsmetoder. Vårt samarbete innebär bland annat att vi, med en gemensam röst, kan verka för att fler kliniska prövningar genomförs i Sverige, säger Peter Asplund, vice ordförande ASCRO.

Associationsavtalet innebär i korthet att ASCRO:s medlemmar ansluter sig till Läkemedelsbranschens etiska regelverk, får tillgång till den infrastruktur LIF erbjuder och tar plats i flera av de expertnätverk och grupper som driver frågor inom kliniska studier. ASCRO flyttar också in och kommer att finnas representerade i lokalerna på Sveavägen 63.